Show menu

Techniek groep 5

Techniek groep 5

Techniekles voor groep 5

Ben je ook benieuwd wat voor technieklessen je kan organiseren met je leerlingen uit groep 5? Wij hebben een antwoord op jouw zoektocht! Bright Makers richt zich op het organiseren van technieklessen en techniekworkshops op school. Wij regelen alles: van A t/m Z. We komen met een gekwalificeerde workshopleider die groep 5 leerlingen goed begrijpt. We nemen alle materialen voor de workshop mee. En bovenal komen we met een flinke dosis energie!

Techniekles op school

In groep 5 krijgen leerlingen voor het eerst zaakvakken, zoals geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en natuurlijk techniek! Alles wordt een stukje complexer gemaakt en vaak gaan kinderen voor het eerst een spreekbeurt geven. Allemaal reden om eens meer techniek in te duiken. Wij beschouwen techniek niet als een losstaand vak. Het komt overals in terug. In geschiedenis ga je het hebben over de industriële revolutie en bij aardrijkskunde over grondstoffen. Maar belangrijker nog, de technieklessen die wij geven richten zich op het stimuleren van creativiteit en oplossingsgerichtheid.

Techniek, wetenschap en kunst: Maakonderwijs

Techniek op zich is slechts een middel. Het gaat erom dat kinderen in groep 5 leren dit middel in te zetten in het oplossen van vraagstukken. Een vraagstuk kan van alles zijn, wij noemen het ook wel challenges. Een challenge die we in groep 5 gebruiken is onder andere: maak een onzinvoertuig. Leerlingen leren in bijvoorbeeld de workshop Automata hoe mechanica werkt en gaan vervolgens aan de slag om deze techniek naar hun hand te zetten. Ze gaan het gebruiken om in groepjes hun onzinvoertuig te ontwerpen. Het doel is dat leerlingen verschillende kaders ontdekken en aangeleerd krijgen en niet bij voorbaat als binnen kaders moeten gaan werken.

Interessante techniekworkshops voor groep 5

Een andere interessante techniekles voor groep 5 is de workshop Reactiebaan. Leerlingen gaan daarmee aan de slag met actie/reactie. Hoe werkt een materiaal? Hoe beweegt dit? Maakt het ook geluid? Leerlingen maken samen een reactiebaan door het hele lokaal en filmen deze na afloop van de workshop. In deze workshop staat juist weer samenwerken en materiaalstudie centraal.